Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln
Fußball WM Serie 2006

Brauerei Text Bild Biersorte Bemerkung Foto Nummer Zeichen Σ
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Angola     D05409 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Argentinien     D05414 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Australien     D05412 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Brasilien     D05424 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Costa Rica     D05410 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Deutschland     D05422 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Ecuador     D05405 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Elfenbeinküste     D05427 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge England     D05402 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Frankreich     D05416 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Ghana     D05421 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Iran     D05432 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Italien     D05417 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Japan     D05423 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Kroatien     D05425 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Mexico     D05411 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Niederlande     D05403 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Paraguay     D05428 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Polen     D05420 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Portugal     D05419 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Saudi-Arabien     D05413 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Schweden     D05426 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Schweiz     D05430 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Serbien-Montenegro     D05404 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Spanien     D05401 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Süd Korea     D05415 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Tschechien     D05429 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Togo     D05406 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Trinidad &Tobago     D05407 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Tunesien     D05418 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge Ukraine     D05431 Pelliconi S.p.A. Italien5 1
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln   Flagge USA     D05408 Pelliconi S.p.A. Italien5 1

 

nach oben

nach oben

nach oben


Angola
D05409

Argentinien
D05414

Australien
D05412

Brasilien
D05424

Costa Rica
D05410

Deutschland
D05422

Ecuador
D05405

Elfenbeinküste
D05427

England
D05402

Frankreich
D05416

Ghana
D05421

Iran
D05432

Italien
D05417

Japan
D05423

Kroatien
D05425

Mexico
D05411

Niederlande
D05403

Paraguay
D05428

Polen
D05420

Portugal
D05419

Saudi-Arabien
D05413

Schweden
D05426

Schweiz
D05430

Serbien-Montenegro
D05404

Spanien
D05401

Süd Korea
D05415

Tschechien
D05429

Togo
D05406

Trinidad &Tobago
D05407

Tunesien
D05418

Ukraine
D05431
    alle mit
Pelliconi S.p.A. Italien5
 
USA
D05408